1.2. Servei mensual (5 sessions)

A través de les diferents activitats que proposem, desenvolupem un treball d’interacció entre els membres d’una determinada entitat, orientat a la possibilitat de relacionar-se amb altres entitats de la comunitat. L’objectiu és enfortir-les i fer-les visibles per poder ampliar les seves connexions dins de la xarxa social.

 

 

 1a i 2a sessió de preparació (60 min):

  • Comprensió de les consignes musicals per dinamitzar el cercle.
  • Familiarització amb els instruments. Utilització d’instruments Orff per la seva capacitat innata per poder sentir el ritme més fàcilment.
  • Tècniques dirigides a fomentar el joc i la improvisació musical.

 

 3a sessió – activitat compartida amb una altra entitat (45 min).

Primera presa de contacte amb una altra entitat dirigida al concert final interactiu. Persones que es coneixen poc o gens comencen a desenvolupar un diàleg creatiu no verbal a través d’instruments, amb la qual cosa es crea un espai de comunió entre els assistents. El grup acaba generant dinàmiques de comunicació creativa.

 

 4a sessió – concerto interactiu comunitari (45 min).

L’element final de la intervenció comunitària és la implementació d’un concert interactiu obert a la comunitat, en el qual pot participar tothom qui ho desitgi, cosa que permet que s’hi involucrin els veïns i veïnes i les diferents associacions de caràcter social.

 

Sessió de tancament (60 min).

Sessió orientada a fomentar el diàleg i on poderes pot compartir l’espai representat a través de la interacció dels diferents membres que hi han participat. Un moment de distensió per crear nexes entre els esdeveniments i les emocions; en la qual sorgeixin els pensaments propis (expressió verbal dels sentiments), fent valer la lectura que cada persona tingui de l’experiència viscuda.