1.3. Servei trimestral (12 sessions)

Ampliació de la proposta mensual.

  • Aquí el nombre més gran de sessions permet introduir nous elements com altres llenguatges artístics i un major aprofundiment en el treball personal.
  • Creació d’un entorn adequat per a la socialització, on les persones puguin desenvolupar la seva capacitat de relacionar-se.
  • Generació d’un espai positiu d’interacció, en el qual les persones puguin refermar-se a través d’un treball centrat en les capacitats pròpies.
  • Ofeiment d’un espai i un mitjà d’expressió i transformació de les vivències internes. 
  • Desenvolupament d’un espai on la persona es pugui relacionar de forma íntima amb l’experiència sentint-la com a pròpia, sostenint i mantenint la identitat i també l’obertura cap als altres.
  • Incidència en el treball grupal.

 

 

8 sessions (60 min).

– Comprensió de les consignes musicals per dinamitzar el cercle.

– Familiarització amb els instruments. Utilització d’instruments Orff per la seva capacitat innata per poder sentir el ritme més fàcilment.

– Tècniques actives i creatives amb les quals es pot desenvolupar el coneixement personal a partir de la improvisació vocal, rítmica, instrumental i corporal.

– Tècniques activo-receptives amb les quals, a través de l’audició musical, es treballen la relaxació progressiva, els exercicis de respiració, i els exercicis de focalització atencional i distracció.

– Utilització d’altres llenguatges artístics (plàstics).

 

2 sessions: activitats compartides amb altres entitats (45 min).

Primera presa de contacte amb una altra entitat dirigida al concert final interactiu. Persones que sense necessitat d’un coneixement previ, comencen a desenvolupar un diàleg creatiu no verbal a través dels instruments, cosa que permet crear un espai de comunió entre els assistents. El grup acaba fent dinàmiques de comunicació creativa. 

 

Concert Interactiu comunitari (45 min).

L’element final de la intervenció comunitària és la implementació d’un concert interactiu obert a la comunitat en el qual poden participar totes les persones que ho desitgin. D’aquesta manera, s’involucra els veïns i les veïnes i les diferents associacions de caràcter social.

 

Sessió de tancament (60 min).

Sessió orientada a fomentar el diàleg i on poderes pot compartir l’espai representat a través de la interacció dels diferents membres que hi han participat. Un moment de distensió per crear nexes entre els esdeveniments i les emocions; en la qual sorgeixin els pensaments propis (expressió verbal dels sentiments), fent valer la lectura que cada persona tingui de l’experiència viscuda.