1.4. Servei anual (36 sessions)

Ampliació de la proposta trimestral. El nombre més gran de sessions permet desenvolupar una metodologia en la qual es aprofundir, tant en el fenomen introspectiu de la creació, com en el moment de la seva exteriorització amb el grup.

 

 

29 sessions (60 min).

– Comprensió de les consignes musicals per dinamitzar el cercle.

– Familiarització amb els instruments. Ocupació d’instruments Orff per la seva capacitat innata per poder sentir el ritme més fàcilment.

– Tècniques actives i creatives per desenvolupar el coneixement personal a partir de la improvisació vocal, rítmica, instrumental i corporal.

– Tècniques activo-receptives que permeten, a través de l’audició musical, treballar la relaxació progressiva, mitjançant exercicis de respiració, i exercicis de focalització atencional i distracció.

– Construcció d’instruments propis.

– Ocupació d’altres llenguatges artístics.

– Foment de l’expressió verbal a partir de l’experiència artística.

 

4 sessions: activitats compartides amb altres entitats (45 min).

Presa de contacte amb altres entitats. Persones que, sense necessitat d’un coneixement previ, comencen a desenvolupar un diàleg creatiu no verbal a través dels instruments per aconseguir un espai de comunió entre els assistents. El grup acaba generant dinàmiques de comunicació creativa.

 

2 sessions: Concerts interactius comunitaris (45 min).

L’element final de la intervenció comunitària consisteix en la implementació de dos concerts interactius oberts a la comunitat, on qui vulgui hi pugui participar. D’aquesta manera s’involucra veïns, veïnes i les diferents associacions de caràcter social. Es proposen com a dates possibles Nadal i juny.

 

Sessió final de tancament (60 min).

Sessió orientada a fomentar el diàleg i a compartir l’espai representat a través de la interacció dels diferents membres que hi han participat. Un moment de distensió per crear nexes entre els esdeveniments i les emocions; en la qual sorgeixin els pensaments propis (expressió verbal dels sentiments), fent valer la lectura que cadascú tingui de l’experiència viscuda.