clinicosanitari

 

 

El concert interactiu suposa una altra forma de relacionar-se més enllà de la mateixa institució amb altres col·lectius que formen part de la comunitat. Oferim un paraigua menys assistencial en col·lectius en situació de dependència com la tercera edat, els malalts crònics i les persones amb alguna discapacitat física, psíquica o sensorial.