com ho fem


Proposem un espai lliure, a través d’un mitjà d’expressió que permeti la trobada de capacitats creadores pròpies. A través de la música, elaborarem una sèrie de sessions amb l’objectiu final d’un concert interactiu comunitari que fomenti la relació entre les persones.

En un primer contacte, es tractarà de fer propostes que facilitin i permetin situar els participants en l’activitat. Per a això, introduirem una sèrie de consignes concretes estant molt atents al grau de resposta dels participants, amb el propòsit d’afermar una confiança que estimuli la seva espontaneïtat.

Donarem molta importància a la distribució de l’espai. Ens situarem de forma circular per possibilitar un lloc per a la trobada musical. El cercle és una representació simbòlica d’alguna cosa que es tanca, i que, en quedar delimitat, proporciona un marc de confiança en què contenir i preservar les experiències viscudes. El fet de situar-nos els uns davant dels altres estimula una major interacció saludable per a la cohesió del grup, capacitant-lo per ajudar-se a si mateix i reforçar la seva aliança.

 

 

 


Utilitzarem elements de la música tribal com a instruments de percussió, cants i danses, per les seves constants referències a la comunitat, sense que calgui tenir coneixements ni habilitats musicals específiques. Des del que esdevé al moment, anem generant dinàmiques en les quals les persones participants puguin tenir un major grau d’expressió. La finalitat és crear un espai positiu en què cadascú pugui reconèixer-se a través d’altres formes d’expressió.

Els cercles comunitaris són inclusius, totes les persones són benvingudes, independentment de la seva edat, dificultats, capacitats, cultura, ideologia, experiència musical, etc. Ajuden a establir noves formes de vinculació afectives.