metodologia

 

Enfoquem el projecte en les interaccions i els processos de creació. La proposta no pretén l’adquisició d’unes habilitats específiques per propiciar l’acte creatiu. La metodologia es fonamenta en la improvisació musical, guiada per tècniques de dinamització, per permetre redescobrir la capacitat creativa dels individus. A través de l’emoció i la intuïció espontània que proporciona el joc creatiu, les persones es converteixen en agents actius on poden reconèixer la singularitat mitjançant l’altre, i alhora s’enforteixen els vincles amb ells mateixos i amb els altres. Serà la singularitat dels participants la que acabi convertint el cercle en una experiència única i irrepetible.

Concebem el cercle musicat com un espai potencial on la persona acabi sent l’autor de la seva pròpia experiència. Diferenciem la nostra proposta d’altres models d’aprenentatge basats en l’adquisició de coneixements establerts, en favor de l’espontaneïtat i el descobriment de certes capacitats creatives ignorades.

Intentem donar resposta a les necessitats de cada grup per generar un espai de confiança que permeti un major grau de participació. L’acompanyament busca fomentar la presa de decisions dins del grup.

Al principi de les sessions, i depenent de la resposta col·lectiva, comencem sent més directius, donant consignes específiques que facilitin la intervenció. És important que en les primeres sessions la seva experiència sigui continguda a través d’exercicis estructurats. D’aquesta manera, evitem la sensació de desconcert i inquietud dins de l’activitat. L’objectiu és crear un major grau d’autonomia dins del grup perquè siguin les mateixes persones les que acabin dinamitzant les sessions i sentin l’espai com a propi.