música interactiva

 


– què fem

Com indica el nostre nom, “musícate” (musica-T) és una invitació a les persones perquè es “converteixin en música” a través de la seva pròpia experiència personal. Música interactiva com una altra forma de relacionar-se. Per això, basem el nostre projecte en la realització d’activitats organitzades, mitjançant l’ocupació de tècniques musicals i artístiques dirigides a fomentar llaços en el marc comunitari . L’element final de la intervenció se centra en la implementació d’un concert interactiu obert a la comunitat a fi de generar nous espais de relació entre els diferents agents que la componen.

 


– com ho fem

Proposem un espai lliure, a través d’un mitjà d’expressió que permeti la trobada de capacitats creadores pròpies. A través de la música, elaborarem una sèrie de sessions amb l’objectiu final d’un concert interactiu comunitari que fomenti la relació entre les persones.

En un primer contacte, es tractarà de fer propostes que facilitin i permetin situar els participants en l’activitat. Per a això, introduirem una sèrie de consignes concretes estant molt atents al grau de resposta dels participants, amb el propòsit d’afermar una confiança que estimuli la seva espontaneïtat.

Donarem molta importància a la distribució de l’espai. Ens situarem de forma circular per possibilitar un lloc per a la trobada musical. El cercle és una representació simbòlica d’alguna cosa que es tanca, i que, en quedar delimitat, proporciona un marc de confiança en què contenir i preservar les experiències viscudes. El fet de situar-nos els uns davant dels altres estimula una major interacció saludable per a la cohesió del grup, capacitant-lo per ajudar-se a si mateix i reforçar la seva aliança.

Utilitzarem elements de la música tribal com a instruments de percussiócants i danses, per les seves constants referències a la comunitat, sense que calgui tenir coneixements ni habilitats musicals específiques. Des del que esdevé al moment, anem generant dinàmiques en les quals les persones participants puguin tenir un major grau d’expressió. La finalitat és crear un espai positiu en què cadascú pugui reconèixer-se a través d’altres formes d’expressió.

Els cercles comunitaris són inclusius, totes les persones són benvingudes, independentment de la seva edat, dificultats, capacitats, cultura, ideologia, experiència musical, etc. Ajuden a establir noves formes de vinculació afectives.

 


– metodologia

Enfoquem el projecte en les interaccions i els processos de creació. La proposta no pretén l’adquisició d’unes habilitats específiques per propiciar l’acte creatiu. La metodologia es fonamenta en la improvisaciómusical, guiada per tècniques de dinamització, per permetre redescobrir la capacitat creativa dels individus. A través de l’emoció i la intuïció espontània que proporciona el joc creatiu, les persones es converteixen en agents actius on poden reconèixer la singularitat mitjançant l’altre, i alhora s’enforteixen els vincles amb ells mateixos i amb els altres. Serà la singularitat dels participants la que acabi convertint el cercle en una experiència única i irrepetible.

Concebem el cercle musicat com un espai potencial on la persona acabi sent l’autor de la seva pròpia experiència. Diferenciem la nostra proposta d’altres models d’aprenentatge basats en l’adquisició de coneixements establerts, en favor de l’espontaneïtat i el descobriment de certes capacitats creatives ignorades.

Intentem donar resposta a les necessitats de cada grup per generar un espai de confiança que permeti un major grau de participació. L’acompanyament busca fomentar la presa de decisions dins del grup.

Al principi de les sessions, i depenent de la resposta col·lectiva, comencem sent més directius, donant consignes específiques que facilitin la intervenció. És important que en les primeres sessions la seva experiència sigui continguda a través d’exercicis estructurats. D’aquesta manera, evitem la sensació de desconcert i inquietud dins de l’activitat. L’objectiu és crear un major grau d’autonomia dins del grup perquè siguin les mateixes persones les que acabin dinamitzant les sessions i sentin l’espai com a propi.

 


– el valor dels llenguatges artístics

Creiem en el valor dels llenguatges artístics per la seva capacitat de produir una veritable entesa entre diverses persones, organitzacions i cultures. A més, és un mitjà idoni per fomentar les capacitats creatives, lúdiques i associatives, que permeten una altra forma de relació dins de la comunitat, en favor de la construcció de nous espais centrats en la millora de la qualitat de vida individual i col·lectiva.

Actualment ens trobem davant una problemàtica comuna respecte d’una certa desconnexió entre els diferents agents que conformen la xarxa social. D’una banda, la vida laboral està marcada per l’especialització de les professions, i, les experiències culturals i d’oci, estan determinades pel consumisme. Al seu torn, aquests àmbits estan condicionats per models estereotipats, com podrien ser els condicionants de l’edat o la identitat de gènere. Tot això fa que vegem el món menys interactuat, amb un profund l’aïllament i una gran fractura social, que augmenten les diferències. Per això, pensem en la necessitat d’enfortir la idea d’una democratització de la cultura, deixant de ser consumidors per ser productors de les eines necessàries de representació i creació.

Davant la necessitat de generar espais integratius en l’àmbit comunitari per part de les institucions, el projecte artístic musica-T es converteix en una eina vàlida i atractiva per a la construcció de llaços a la xarxa social i fomentar la cultura de la trobada.