què fem

 

Com indica el nostre nom, “musícate” (musica-T) és una invitació a les persones perquè es “converteixin en música” a través de la seva pròpia experiència personal. Música interactiva com una altra forma de relacionar-se. Per això, basem el nostre projecte en la realització d’activitats organitzades, mitjançant l’ocupació de tècniques musicals i artístiques dirigides a fomentar llaços en el marc comunitari . L’element final de la intervenció se centra en la implementació d’un concert interactiu obert a la comunitat a fi de generar nous espais de relació entre els diferents agents que la componen.