serveis específics

 


1.1. Servei un sol concert (Concert interactiu comunitari)

Una creació col·lectiva per dialogar a través de formes elementals d’expressió, com són el ritme i la percussió. La disposició en cercle genera un espai de trobada que permet socialitzar-se, posar en pràctica, des del sonor-musical, la capacitat de relacionar-se espontàniament. Això facilita descobrir formes diferents de posicionar-se en els grups per mitjà de la música. 

Durada: 45 min.

 


1.2. Servei mensual (5 sessions)

A través de les diferents activitats que proposem, desenvolupem un treball d’interacció entre els membres d’una determinada entitat, orientat a la possibilitat de relacionar-se amb altres entitats de la comunitat. L’objectiu és enfortir-les i fer-les visibles per poder ampliar les seves connexions dins de la xarxa social.

 

1a i 2a sessió de preparació (60 min):

  • Comprensió de les consignes musicals per dinamitzar el cercle.
  • Familiarització amb els instruments. Utilització d’instruments Orff per la seva capacitat innata per poder sentir el ritme més fàcilment.
  • Tècniques dirigides a fomentar el joc i la improvisació musical.

 

3a sessió – activitat compartida amb una altra entitat (45 min).

Primera presa de contacte amb una altra entitat dirigida al concert final interactiu. Persones que es coneixen poc o gens comencen a desenvolupar un diàleg creatiu no verbal a través d’instruments, amb la qual cosa es crea un espai de comunió entre els assistents. El grup acaba generant dinàmiques de comunicació creativa.

 

4a sessió – concerto interactiu comunitari (45 min).

L’element final de la intervenció comunitària és la implementació d’un concert interactiu obert a la comunitat, en el qual pot participar tothom qui ho desitgi, cosa que permet que s’hi involucrin els veïns i veïnes i les diferents associacions de caràcter social.

 

Sessió de tancament (60 min).

Sessió orientada a fomentar el diàleg i on poderes pot compartir l’espai representat a través de la interacció dels diferents membres que hi han participat. Un moment de distensió per crear nexes entre els esdeveniments i les emocions; en la qual sorgeixin els pensaments propis (expressió verbal dels sentiments), fent valer la lectura que cada persona tingui de l’experiència viscuda.

 


1.3. Servei trimestral (12 sessions)

 

Ampliació de la proposta mensual.

  • Aquí el nombre més gran de sessions permet introduir nous elements com altres llenguatges artístics i un major aprofundiment en el treball personal.
  • Creació d’un entorn adequat per a la socialització, on les persones puguin desenvolupar la seva capacitat de relacionar-se.
  • Generació d’un espai positiu d’interacció, en el qual les persones puguin refermar-se a través d’un treball centrat en les capacitats pròpies.
  • Ofeiment d’un espai i un mitjà d’expressió i transformació de les vivències internes.
  • Desenvolupament d’un espai on la persona es pugui relacionar de forma íntima amb l’experiència sentint-la com a pròpia, sostenint i mantenint la identitat i també l’obertura cap als altres.
  • Incidència en el treball grupal.

 

8 sessions (60 min).

– Comprensió de les consignes musicals per dinamitzar el cercle.

– Familiarització amb els instruments. Utilització d’instruments Orff per la seva capacitat innata per poder sentir el ritme més fàcilment.

– Tècniques actives i creatives amb les quals es pot desenvolupar el coneixement personal a partir de la improvisació vocal, rítmica, instrumental i corporal.

– Tècniques activo-receptives amb les quals, a través de l’audició musical, es treballen la relaxació progressiva, els exercicis de respiració, i els exercicis de focalització atencional i distracció.

– Utilització d’altres llenguatges artístics (plàstics).

 

2 sessions: activitats compartides amb altres entitats (45 min).

Primera presa de contacte amb una altra entitat dirigida al concert final interactiu. Persones que sense necessitat d’un coneixement previ, comencen a desenvolupar un diàleg creatiu no verbal a través dels instruments, cosa que permet crear un espai de comunió entre els assistents. El grup acaba fent dinàmiques de comunicació creativa.

 

Concert Interactiu comunitari (45 min).

L’element final de la intervenció comunitària és la implementació d’un concert interactiu obert a la comunitat en el qual poden participar totes les persones que ho desitgin. D’aquesta manera, s’involucra els veïns i les veïnes i les diferents associacions de caràcter social.

 

Sessió de tancament (60 min).

Sessió orientada a fomentar el diàleg i on poderes pot compartir l’espai representat a través de la interacció dels diferents membres que hi han participat. Un moment de distensió per crear nexes entre els esdeveniments i les emocions; en la qual sorgeixin els pensaments propis (expressió verbal dels sentiments), fent valer la lectura que cada persona tingui de l’experiència viscuda.

 


1.4. Servei anual (36 sessions)

Ampliació de la proposta trimestral. El nombre més gran de sessions permet desenvolupar una metodologia en la qual es aprofundir, tant en el fenomen introspectiu de la creació, com en el moment de la seva exteriorització amb el grup.

 

29 sessions (60 min).

– Comprensió de les consignes musicals per dinamitzar el cercle.

– Familiarització amb els instruments. Ocupació d’instruments Orff per la seva capacitat innata per poder sentir el ritme més fàcilment.

– Tècniques actives i creatives per desenvolupar el coneixement personal a partir de la improvisació vocal, rítmica, instrumental i corporal.

– Tècniques activo-receptives que permeten, a través de l’audició musical, treballar la relaxació progressiva, mitjançant exercicis de respiració, i exercicis de focalització atencional i distracció.

– Construcció d’instruments propis.

– Ocupació d’altres llenguatges artístics.

– Foment de l’expressió verbal a partir de l’experiència artística.

 

4 sessions: activitats compartides amb altres entitats (45 min).

Presa de contacte amb altres entitats. Persones que, sense necessitat d’un coneixement previ, comencen a desenvolupar un diàleg creatiu no verbal a través dels instruments per aconseguir un espai de comunió entre els assistents. El grup acaba generant dinàmiques de comunicació creativa.

 

2 sessions: Concerts interactius comunitaris (45 min).

L’element final de la intervenció comunitària consisteix en la implementació de dos concerts interactius oberts a la comunitat, on qui vulgui hi pugui participar. D’aquesta manera s’involucra veïns, veïnes i les diferents associacions de caràcter social. Es proposen com a dates possibles Nadal i juny.

 

Sessió final de tancament (60 min).

Sessió orientada a fomentar el diàleg i a compartir l’espai representat a través de la interacció dels diferents membres que hi han participat. Un moment de distensió per crear nexes entre els esdeveniments i les emocions; en la qual sorgeixin els pensaments propis (expressió verbal dels sentiments), fent valer la lectura que cadascú tingui de l’experiència viscuda.