el valor dels llenguatges artístics

 

“Una habitació on sempre plou” (fragment) . Barcelona. Juan Muñoz.

 

Creiem en el valor dels llenguatges artístics per la seva capacitat de produir una veritable entesa entre diverses persones, organitzacions i cultures. A més, és un mitjà idoni per fomentar les capacitats creatives, lúdiques i associatives, que permeten una altra forma de relació dins de la comunitat, en favor de la construcció de nous espais centrats en la millora de la qualitat de vida individual i col·lectiva.

Actualment ens trobem davant una problemàtica comuna respecte d’una certa desconnexió entre els diferents agents que conformen la xarxa social. D’una banda, la vida laboral està marcada per l’especialització de les professions, i, les experiències culturals i d’oci, estan determinades pel consumisme. Al seu torn, aquests àmbits estan condicionats per models estereotipats, com podrien ser els condicionants de l’edat o la identitat de gènere. Tot això fa que vegem el món menys interactuat, amb un profund l’aïllament i una gran fractura social, que augmenten les diferències. Per això, pensem en la necessitat d’enfortir la idea d’una democratització de la cultura, deixant de ser consumidors per ser productors de les eines necessàries de representació i creació.

Davant la necessitat de generar espais integratius en l’àmbit comunitari per part de les institucions, el projecte artístic musica-T es converteix en una eina vàlida i atractiva per a la construcció de llaços a la xarxa social i fomentar la cultura de la trobada.

 

 

Stonehenge és un monument megalític, oficialment datat a finals del neolític, situat prop d’Amesbury, Regne Unit.